||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

പുസ്തകമുത്തം

Releted Posts With this Label

ഞാൻ മലയാളത്തിളക്കം പഞ്ചായത്ത് തല ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂവരണി ഗവൺമെൻറ് യു.പി സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച ഒരു പ്രവർത്തന മാതൃക ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

School  Details 
Name of School  Govt UP School, Poovarani
Education District Pala 
District Kottyam

പുസ്തകമുത്തം എന്നതാണ് അവർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ക്‌ളാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ആ പിരീഡിൽ എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്ക് / പാഠപുസ്തകം സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു താഴെ കാണുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നു. പ്രതിജ്ഞയുടെ അവസാനം പുസ്തകത്തിന് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ഉമ്മ നൽകുന്നു.
പ്രതിജ്ഞ 
പുസ്തകങ്ങൾ അറിവിൻറെ ഉറവിടമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ അറിവിൻറെ വാതിലുകളാണ് ഞാൻ തുറക്കുന്നത്. ആ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറെ ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും മാത്രമേ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു വായനാ സാമഗ്രികളും കൈകാര്യം ചെയ്യൂ. എൻറെ മാർഗ്ഗദീപമേ എന്നെ വഴി നയിക്കേണമേ...
നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക.

Share Your Story with Us
ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നല്ല മാതൃകകൾ ഇവിടെ പങ്കിടുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ mashhari30@gmail.com എന്ന ഈ വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരിക. വിദ്യാലയത്തിൻറെ ചിത്രവും അയയ്ക്കാവുന്നതാണ് അവയും ഉൾപ്പെടുത്താം.


IMAGE FILE FORMAT DOWNLOAD LINK
MS Excel File Format  DOWNLOAD NOW!
Power Point Presentation File Format DOWNLOAD NOW!

PDF File Format DOWNLOAD NOW!
MS Word File Format DOWNLOAD NOW!
Cell Cell Cell
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia