||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Conference Decision 6 May 2017

Releted Posts With this Label

1. അവധിക്കാല പരിശീലനം നിർബന്ധം പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് Liabilityfix ചെയ്യും കൂടാതെ Disciplinary Action ഉണ്ടാകുന്നതാണ്

2. സ്കൂളിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജൂൺ 1ന്‌ മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ങിയിരിക്കണം

3. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക

4. പ്രവേശനോത്സവം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുക

5. June 5 ന് പരിസ്ഥിതി ദിനം മഴ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവമായി നടത്തുക. ഒരു കുട്ടി ഒരു മരം നടുക. അന്ന് തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക

6. 1nspire Award 2017-18 വർഷത്തിലെ June 30 വരെ Submit ചെയ്യണം.

7. സ്കൂളിലെ കിണർ Tank എന്നിവ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക

8. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണം June 1 ന് തന്നെ തുടങ്ങുകNo on Meal Comm: ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുക

9. Green Protocol നടപ്പിലാക്കുക

10. സ്നേഹപൂർവ്വം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് - വീടു സന്ദർശനം നടത്തുക ജനപ്രതിനിധികൾ സ്കൂൾ വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia