Class 2

SELECT THE LESSON TITLE FROM THE FOLLOWING LINK

MALAYALAM

 1. എന്റെ കേരളം
 2. കുട്ടിപ്പുര
 3. നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു
 4. ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല
 5. അണ്ണാൻകുഞ്ഞും ആനമൂപ്പനും
 6. ഞാനാണ് താരം
 7. അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം
 8. അന്നും ഇന്നും

MATHEMATICS

 1. ഒരു അവധിക്കാലത്ത്
 2. കളിവീട്
 3. അധികമായാൽ
 4. പൂക്കൾ തേടി
 5. കാട് ഞങ്ങളുടെ വീട്
 6. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം
 7. ഹായ് എന്തു രുചി!
 8. ഒരു യാത്രയും ഒത്തിരി കാര്യവും

ENGLISH

 1. Bruno, the Puppy
 2. Flying Kite
 3. Mother Tree
 4. The Jungle Fight
 5. Who is Our Neighbour?
 6. The First Flight